2310857801 Αρχαιολογικού Μουσείου 20, Θεσσαλονίκη sd.artgallery@yahoo.gr

Αρχαιολογικού Μουσείου 20, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 54641

Τηλέφωνο: 2310857801

Κινητό: 6940215958

Φαξ: 2310857801

E-mail: sd.artgallery@yahoo.gr

Υπεύθυνος: ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Κατηγορία: ΖΩΓΡΑΦΟΙ – ΓΚΑΛΕΡΙ

Επισκεψιμότητα: 41712

Ιστοσελίδα: http://www.artgallery-diamantidis.gr